Hoe werkt psychotherapiepraktijk De Amstel?

Ik ben een erkende psychotherapeut met een brede en gedegen opleiding en veel ervaring (bij diverse GGZ-instellingen).

Mijn werkwijze is als volgt:
Allereerst zet ik in een kennismakingsgesprek samen met u de problemen op een rij. Daarna volgt een intake die bestaat uit één of meer onderzoeksgesprekken. Daarin zal ik u vragen stellen over uw huidige situatie en uw voorgeschiedenis, en worden uw hulpvraag en uw verwachtingen van de therapie besproken.

Behandelovereenkomst

Afhankelijk van uw hulpvraag en de aard en omvang van uw problemen maak ik dan afspraken met u over de soort therapie en de duur van de psychotherapie. Ook maak ik dan een behandel-overeenkomst op die met u besproken wordt. Het is ook mogelijk dat ik u dan een andere vorm van hulp adviseer en u doorverwijs.

Wat te verwachten van psychotherapie?

In het algemeen kan psychotherapie u helpen pijnlijke ervaringen te verwerken en/of deze anders te gaan zien en te beleven. Ook kunt u leren moeilijke situaties anders aan te pakken. Dit alles met het doel uw psychische problemen en klachten te verminderen.

Psychotherapie vraagt van u de bereidheid om naar uzelf, uw gedrag, gedachten en gevoelens te kijken, en deze samen met een psychotherapeut te onderzoeken. Dat kost veel energie en soms duurt het een tijd voordat u verbetering ervaart.

Psychotherapie is een intensieve vorm van hulpverlening. Het con-fronteert u soms met pijnlijke ervaringen en gevoelens. Dat kan spanningen en angst oproepen en dat moet u willen en aankunnen.

Psychotherapie is een proces, dat gepaard gaat met ups en downs. Het is niet per se zo dat u zich iedere week wat beter gaat voelen. Psychotherapie is vaak hard werken. Het kan zijn dat u zich soms slechter voelt, of het idee hebt dat u niet verder komt. Dat is vaak onvermijdelijk, omdat nare of moeilijke zaken het onderwerp zijn van de therapie. Dat hoort allemaal bij de therapie. Maar uiteindelijk moet u er beter van worden.

Ik richt me in de praktijk op
volwassenen en jeugdigen boven 16 jaar.

Ik bied u individuele psychotherapie en relatietherapie.

Een individuele therapie kan een klachtgerichte therapie zijn, waarin op gestructureerde wijze gewerkt wordt aan vermindering van uw klachten. Of een inzichtgevende therapie waarin ik dieper op de achtergrond van uw problemen kan ingaan en u inzicht in uzelf verwerft en in het ontstaan van uw problemen, om deze beter te kunnen verwerken en hanteren.
Een inzichtgevende psychotherapie duurt in het algemeen langer dan een klachtgerichte psychotherapie.

In een relatietherapie staat de interactie tussen u en uw partner centraal.

Klachtenregeling

Mocht u een klacht hebben over uw therapeut, dan adviseren wij u dit eerst met uw therapeut te bespreken. Leidt dit niet tot het gewenste resultaat, dan kunt u gebruikmaken van het klachtrecht. U kunt zich dan wenden tot de beroepsverenigingen, waarbij ik aangesloten ben en die een klachtenreglement hebben, te weten: de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) en de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP). Zie voor meer informatie onder Links.Spreekkamer
Bert van Steenderen


© 2016: De Amstel     Ontwerp: Dick Arendshorst     © 2016 portretfoto's: Paul Fleming, Amsterdam