Hoe werkt psychotherapiepraktijk De Amstel?

Onze praktijk bestaat uit twee erkende psychotherapeuten met een brede en gedegen opleiding en veel ervaring (onder andere bij diverse GGZ-instellingen en de Rutgers Stichting).

Onze werkwijze is als volgt:
Allereerst zet de therapeut in een kennismakingsgesprek samen met u de problemen op een rij. Daarna volgt een intake die bestaat uit één of meer onderzoeksgesprekken. Daarin zal de therapeut u vragen stellen over uw huidige situatie en uw voorgeschiedenis, en worden uw hulpvraag en uw verwachtingen van de therapie besproken.

Behandelovereenkomst

Afhankelijk van uw hulpvraag en de aard en omvang van uw problemen maakt de therapeut dan afspraken met u over de soort therapie en de duur van de psychotherapie. Ook maakt de thera-peut dan een behandelovereenkomst op die met u besproken wordt. Het is ook mogelijk dat de therapeut u dan een andere vorm van hulp adviseert en u doorverwijst.

Wat te verwachten van psychotherapie?

In het algemeen kan psychotherapie u helpen pijnlijke ervaringen te verwerken en/of deze anders te gaan zien en te beleven. Ook kunt u leren moeilijke situaties anders aan te pakken. Dit alles met het doel uw psychische problemen en klachten te verminderen.

Psychotherapie vraagt van u de bereidheid om naar uzelf, uw gedrag, gedachten en gevoelens te kijken, en deze samen met een psychotherapeut te onderzoeken. Dat kost veel energie en soms duurt het een tijd voordat u verbetering ervaart.

Psychotherapie is een intensieve vorm van hulpverlening. Het con-fronteert u soms met pijnlijke ervaringen en gevoelens. Dat kan spanningen en angst oproepen en dat moet u willen en aankunnen.

Psychotherapie is een proces, dat gepaard gaat met ups en downs. Het is niet per se zo dat u zich iedere week wat beter gaat voelen. Psychotherapie is vaak hard werken. Het kan zijn dat u zich soms slechter voelt, of het idee hebt dat u niet verder komt. Dat is vaak onvermijdelijk, omdat nare of moeilijke zaken het onderwerp zijn van de therapie. Dat hoort allemaal bij de therapie. Maar uiteindelijk moet u er beter van worden.

We richten ons in onze praktijk op
volwassenen en jeugdigen boven 16 jaar.

Wij bieden u individuele psychotherapie en relatietherapie.

Een individuele therapie kan een klachtgerichte therapie zijn, waarin op gestructureerde wijze gewerkt wordt aan vermindering van uw klachten. Of een inzichtgevende therapie waarin we dieper op de achtergrond van uw problemen kunnen ingaan en u inzicht in uzelf verwerft en in het ontstaan van uw problemen, om deze beter te kunnen verwerken en hanteren.
Een inzichtgevende psychotherapie duurt in het algemeen langer dan een klachtgerichte psychotherapie.

In een relatietherapie staat de interactie tussen u en uw partner centraal.

Klachtenregeling

Mocht u een klacht hebben over uw therapeut, dan adviseren wij u dit eerst met uw therapeut te bespreken. Leidt dit niet tot het gewenste resultaat, dan kunt u gebruikmaken van het klachtrecht. U kunt zich dan wenden tot de beroepsverenigingen, waarbij wij aangesloten zijn en die een klachtenreglement hebben, te weten: de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) en de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP). Zie voor meer informatie onder Links.Spreekkamer
Marijke Akkerman


Spreekkamer
Bert van Steenderen


© 2016: De Amstel     Ontwerp: Dick Arendshorst     © 2016 portretfoto's: Paul Fleming, Amsterdam