Waarvoor kunt u bij psychotherapiepraktijk
De Amstel hulp vragen?

Als u het gevoel heeft dat er zaken zijn in uw leven, waar u niet gelukkig mee bent en waar u zelf of met hulp van uw omgeving niet uitkomt, kan het zinvol zijn hulp van een psychotherapeut in te roepen.

U kunt zich bijvoorbeeld tot onze praktijk wenden:
• als u zich vaak depressief, lusteloos of somber voelt
• als u last heeft van angsten
• bij overspannenheid en burnout
• als u relatieproblemen heeft
• bij spanningsklachten
• bij seksuele problemen
• bij problemen in contact met anderen
• bij psychische problemen in verband met uw werk of studie
• bij klachten na traumatische ervaringen
• als u moeite heeft met rouwverwerking
• als u voor moeilijke keuzes staat, die u sterk bezig houden
• bij identiteits- en losmakingsproblemen
• als u psychische problemen heeft in verband met een handicap of
  chronische ziekte
• bij lichamelijke klachten waarvoor geen oorzaak te vinden is© 2016: De Amstel     Ontwerp: Dick Arendshorst     © 2016 portretfoto's: Paul Fleming, Amsterdam