Vergoeding en kosten psychotherapie

Psychotherapie wordt vergoed via het basispakket van uw zorgverzekering als u een verwijzing heeft van uw huisarts voor een behandeling in de Geestelijke GezondheidsZorg (GGZ).
Heeft u een verwijzing voor de generalistische basis-GGZ (de vroegere "eerstelijn"), dan heeft u afhankelijk van de zwaarte van uw problematiek recht op ongeveer 4 tot 12 zittingen.
Als u een verwijzing heeft voor de specialistische GGZ (de vroegere "tweede lijn"), dan is er een langerdurende behandeling mogelijk (zonder een maximum aan het aantal zittingen).

Voor 2017 hebben wij met alle zorgverzekeraars een contract voor zowel de generalistische basis-GGZ als voor de specialistische GGZ. Met een uitzondering echter: Bert van Steenderen heeft vanaf 1-1-2017 geen contract met VGZ.
Wij declareren direct bij uw verzekeraar en uw therapie wordt dan volledig vergoed (uw zorgverzekeraar verrekent wel met u het verplichte eigen risico).

Declaraties GGZ

Psychotherapie wordt niet meer gedeclareerd per afzonderlijke zitting. Binnen de generalistische basis-GGZ wordt gedeclareerd in de vorm van een Zorgzwaarteproduct (kort, middellang of intensief) en binnen de specialistische GGZ in de vorm van een Diagnose-BehandelCombinatie (DBC). Declareren gebeurt aan het einde van de behandeling (of na een jaar als de behandeling langer duurt).

Zowel een Zorgzwaarteproduct als een DiagnoseBehandelCombinatie zijn een combinatie van diagnose, de zwaarte van uw problematiek en de totale tijd van alle behandelactiviteiten (zowel directe tijd als indirecte tijd zoals administratieve handelingen en overleg). Elke DBC en elk Zorgzwaarteproduct heeft een vast tarief dat landelijk is vastgesteld.

Overige informatie:

• Per 1 januari 2013 worden enkele diagnoses niet meer vergoed, zoals aanpassingsstoornissen en partner-relatieproblematiek. Uw therapeut zal u daarover nader informeren.

• De therapeut is wettelijk verplicht de gegevens van uw behandeling geanonimiseerd door te sturen naar een overheids-orgaan DIS (DBC Informatie Systeem) geheten. De gegevens moeten dan grondslag gaan vormen voor overheidsbeleid.

• Op de rekening voor de zorgverzekeraar komt een korte vermelding van de diagnose te staan.
Hiervoor gelden vier noemers: stemmingsstoornis, angststoornis, persoonlijkheidsstoornissen, en restgroep diagnoses.
Als u dat wilt, kan de diagnose op de factuur ook weggelaten worden. U moet daarvoor dan een privacy-verklaring invullen en ondertekenen. Dit kunt u verder met uw therapeut overleggen.

• De therapeut is wettelijk verplicht uw verzekeringsgegevens, burgerservicenummer (=SOFI-nummer) en uw identiteitsbewijs op te nemen.

• Uw therapie wordt alleen vergoed als u een verwijsbrief heeft van uw huisarts of bedrijfsarts.

• Bij verhindering dient u de afspraak ten minste 24 uur van tevoren af te zeggen. Als u de afspraak binnen 24 uur afzegt of als u zonder bericht afwezig bent op een afspraak, zult u de zitting zelf moeten betalen. Voor een individueel consult brengen we dan 70 euro in rekening en voor een relatieconsult 120 euro.
Praktische afspraken

Er gelden voor onze
praktijk een aantal
praktische afspraken die
u voor de start van uw
therapie geacht wordt
gelezen te hebben.
U kunt deze informatie
hier downloaden.


© 2016: De Amstel     Ontwerp: Dick Arendshorst     © 2016 portretfoto's: Paul Fleming, Amsterdam