Marijke Akkerman,
psychotherapeute en seksuologe

Sinds 2001 werk ik volledig in psychotherapiepraktijk De Amstel. Hiervoor heb ik gedurende vijf jaar part-time als psychotherapeute gewerkt bij de afdeling deeltijdbehandeling (traumaverwerking en vrouwenhulpverlening) van de GGZ-instelling Parnassia in Den Haag. Voor deze periode was ik vijftien jaar werkzaam als seksuologe bij de voormalige Rutgersstichting in Amsterdam en vier jaar bij de toenmalige RIAGG Zuid-Kennemerland op de afdeling psycho-therapie.

Ik heb uitgebreide ervaring met individuele inzichtgevende en steunend-structurerende therapie, relatietherapie en groeps-therapie.
Verder beschik ik over specifieke ervaring en deskundigheid in het behandelen van seksuele problematiek van individuele cliënten en van (echt-)paren. Daarnaast heb ik veel ervaring met psychotherapie aan getraumatiseerde cliënten.

Ik heb mijn psychotherapie-opleiding gevolgd bij de RINO Noord-Holland, met psychoanalytische psychotherapie en groepstherapie als hoofdrichtingen.

NB: per 31 december 2017 sluit ik mijn praktijk in verband met pensionering.

Marijke Akkerman
Psychotherapeut, gezondheidszorgpsycholoog en seksuoloog (overheidsregistratie VWS),
lid Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie, Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten


U kunt hier mijn kwaliteitsstatuut downloaden en inzien.


Meer over Bert van Steenderen


© 2016: De Amstel     Ontwerp: Dick Arendshorst     © 2016 portretfoto's: Paul Fleming, Amsterdam