Psychotherapiepraktijk De Amstel:
deskundige hulp bij psychische problemen

Ik ben een ervaren en erkende psychotherapeut die in Amsterdam bij de Amstel zijn praktijk heeft. Sinds 1997 heb ik deze psycho-therapiepraktijk onder de naam De Amstel. Ik bied deskundige hulp bij psychische problemen.
Van 1997 tot eind 2017 heb ik de praktijk gezamenlijk gevoerd met mijn collega Marijke Akkerman. Zij is per 31-12-2017 met haar praktijk gestopt vanwege pensionering.

Mijn naam is Bert van Steenderen.

Ik heb een uitgebreide werkervaring (onder andere bij diverse GGZ-instellingen). Ik ben gespecialiseerd in de behandeling van depres-sieve klachten, persoonlijkheidsproblematiek en hulpverlening bij psychische arbeidsproblematiek (overspannenheid en burn-out).

Beschermd beroep

Niet iedereen mag zich psychotherapeut noemen. Het is een beschermd beroep waarvoor een post-academische opleiding van vier jaar vereist is (na een studie psychologie of soortgelijke studie) met een overheidsgoedkeuring door inschrijving in het zogeheten BIG-register. Dit register biedt u de mogelijkheid na te gaan of uw hulpverlener een erkende (bij de overheid geregistreerde) psycho-therapeut is. Zie de link hiervoor via de menuknop "Meer over de therapeut" op de pagina met meer gegevens over mijn opleiding en werkervaring.

Beroepsverenigingen

Ik ben lid van de beroepsverenigingen LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten en Eerstelijnspsychologen), NVP (Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie) en het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen). Ook ben ik aangesloten bij de klachtenreglementen van deze verenigingen.

Informatie over psychotherapie

Op deze website wil ik u informeren over mijn praktijk en werkwijze. Ook geef ik u informatie over psychotherapie in het algemeen. Onder de knop Links vindt u links naar informatieve websites.

Visitatie

Eens in de vijf jaar vindt er een kwaliteitscontrole bij psycho-therapeuten plaats (een zogeheten visitatie) door de beroeps-vereniging LVVP. Ik ben met goed gevolg gevisiteerd.

Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 zijn  alle psychologen/psychotherapeuten van overheidswege verplicht een kwaliteitsstatuut te hebben waarin zij de inhoud en organisatie van hun zorgaanbod beschrijven. Elk kwaliteitsstatuut wordt getoetst door de Nederlandse Zorgautoriteit en Zorginstituut Nederland. Mijn kwaliteitsstatuut is getoetst en akkoord bevonden. U kunt mijn kwaliteitsstatuut inzien onder de menuknop ‘Meer over de therapeut'.


Bert van Steenderen© 2016: De Amstel     Ontwerp: Dick Arendshorst     © 2016 portretfoto's: Paul Fleming, Amsterdam