Psychotherapiepraktijk De Amstel:
deskundige hulp bij psychische problemen

Wij zijn twee ervaren, gedegen en erkende psychotherapeuten die in Amsterdam aan weerskanten van de Amstel hun praktijk hebben. Sinds 1997 voeren wij een gezamenlijke psychotherapiepraktijk onder de naam De Amstel. Wij bieden deskundige hulp bij psychische problemen.

Onze namen: Bert van Steenderen en Marijke Akkerman.

Wij hebben een uitgebreide werkervaring (onder andere bij diverse GGZ-instellingen en een centrum voor seksuologische hulpverlening).
Wij zijn gespecialiseerd in de behandeling van depressieve klachten en de behandeling van seksuele en relatieproblemen, hulpverlening na seksueel misbruik en hulpverlening bij psychische arbeidspro-blematiek (overspannenheid en burn-out).

Beschermd beroep

Niet iedereen mag zich psychotherapeut noemen. Het is een beschermd beroep waarvoor een post-academische opleiding van vier jaar vereist is (na een studie psychologie of soortgelijke studie) met een overheidsgoedkeuring door inschrijving in het zogeheten BIG-register. Dit register biedt u de mogelijkheid na te gaan of uw hulpverlener een erkende (bij de overheid geregistreerde) psycho-therapeut is. Zie de links hiervoor via de menuknop "Meer over de therapeuten" op de pagina's met meer gegevens over onze opleidingen en werkervaring.

Beroepsverenigingen

Wij zijn lid van de beroepsverenigingen LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten en Eerstelijnspsychologen), NVP (Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie) en het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen). Ook zijn wij aangesloten bij de klachtenreglementen van deze verenigingen.

Informatie over psychotherapie

Op deze website willen wij u informeren over onze praktijk en onze werkwijze. Ook geven we u informatie over psychotherapie in het algemeen. Onder de knop Links vindt u links naar informatieve websites.

Visitatie

Eens in de vijf jaar vindt er een kwaliteitscontrole bij psycho-therapeuten plaats (een zogeheten visitatie) door de beroeps-vereniging LVVP. Zowel Bert van Steenderen als Marijke Akkerman zijn met goed gevolg gevisiteerd.

Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 zijn  alle psychologen/psychotherapeuten van overheidswege verplicht een kwaliteitsstatuut te hebben waarin zij de inhoud en organisatie van hun zorgaanbod beschrijven. Elk kwaliteitsstatuut wordt getoetst door de Nederlandse Zorgautoriteit en Zorginstituut Nederland. Onze beide kwaliteitsstatuten zijn getoetst en akkoord bevonden. U kunt onze kwaliteitsstatuten inzien onder de menuknop ‘Meer over de therapeuten'.


Marijke Akkerman


Bert van Steenderen© 2016: De Amstel     Ontwerp: Dick Arendshorst     © 2016 portretfoto's: Paul Fleming, Amsterdam